Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

Poslední aktualizace: 14.11.2020
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upřesňují způsob a formu prodeje prostřednictvím tohoto internetového obchodu a taktéž i prodeje v kamenné pobočce. Smluvní podmínky současně upravují práva a povinnosti kupujících.
 
Reklamační řád a způsob vyřízení
Každý zákazník, který zakoupil zboží v našich internetové prodejně či obchodě má nárok na reklamaci zboží ve lhůtě 24 měsíců od jeho zakoupení. Prodejce je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Při zjištění závady je nutno zboží přestat používat a ihned uplatnit reklamaci. Pokud tak neučiní a dojde následným používáním ke zvětšení závady, vystavuje se riziku, že reklamace nemusí být výrobcem uznána. Pokud zboží nevyhovuje lze jej vyměnit a nebo Vám vrátíme peníze. V případě zaslání zboží k reklamaci je zákazník povinen předat zboží nepoškození, kompletní a ve vhodném obalu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nejlépe v originálním obalu. V případě výměny zboží za jinou velikost, je možnost tak učinit buď v naší kamenné prodejně, nebo prostřednictvím poštovní zásilky. Náklady na poštovné platí vždy kupující, pokud se strany nedohodnou jinak.
 
Uplatnění reklamace a způsob vyřízení
Reklamaci lze uplatnit jak na zboží, které je zakoupeno v naší prodejně tak i prostřednictvím e-shopu. Zákazník musí mít při reklamaci vždy zároveň se zbožím i dodací list (fakturu), kterou obdržel při koupi. Dále reklamace probíhá standardním postupem, který je uveden v reklamačním řádu.
 
Záruka vrácení peněz
Pokud zakoupené zboží neodpovídá požadavkům zákazníka a nebo se jedná o zboží nevhodné velikosti, budou zákazníkovi vráceny peníze v plné výši. Tato záruka je ale omezena 3 dny v případě koupi zboží v obchodě a 1 týden v případě koupi přes internet (počítáno to od převzetí zásilky kupujícím).
 
Ochrana osobních údajů
Veškeré informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Jelikož je serióznost naší základní a nejvyšší prioritou, jsme si plně vědomi našich povinností při správě těchto citlivých údajů a naprosto respektujeme soukromí zákazníka. Prodejce se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení vyhotovení daňového dokladu.
 
Jak objednat zboží:
Zboží, které si zákazník vybral může zakoupit buď v naší kamenné prodejně, nebo si ho může objednat prostřednictvím našeho internetového obchodu. Vyplněním objednávky a jejím závěrečným odesláním zároveň stvrzuje souhlas s všeobecnými podmínkami a reklamačním řádem.
 
Dodací lhůty
Dodací doba je závislá na specifikaci zboží. Některé lze distribuovat okamžitě, což je označeno u výrobku. U jiného typu zboží může být dodací lhůta závislá na speciálních úpravách výrobku, které si vyžádal zákazník a v tom případě se dodací lhůta domluví individuálně. U každého objednaného produktu si zákazník vybere a potvrdí způsob dopravy. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje zvolený způsob dopravy, jeho úhradu i způsob platby daného zboží.
Zákazník je zodpovědný za překontrolování dopraveného zboží, pokud je zboží nebo obal balíku viditelně poškozen, je zákazník povinen překontrolovat obsah zásilky společně s osobou doručovatele a v případě poškození produktu postupovat podle pravidel konkrétní zvolené dopravní služby.
 

Při koupi jakéhokoli produktu v tomto obchodě zároveň kupující souhlasí s všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem, který svým podpisem a v případě e-shopu potvrzením objednávky bezezbytku souhlasí.

Reklamační formulář stáhnete zde.